Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu

Borang-Borang Praktikum 2018

BORANG-BORANG PRAKTIKUM MENGIKUT GARIS PANDUAN
PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL BERKUAT KUASA MULAI JANUARI 2016
KEMAS KINI JUN 2017

PELAJAR PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JUN 2015 (SEM.7) DAN
PISMP AMBILAN JUN 2016 (SEM.5)

 
1.        Borang PR1 - Bidang Teras   
8.    
 
=======================================================================
 

PENYELIA PRAKTIKUM / GURU PEMBIMBING SESI JULAI - OKTOBER 2018

3.    Borang Rekod Lawatan Pensyarah ke sekolah
       (Penyeliaan/Pemantauan Praktikum) 
5.    Borang Pengesahan Kehadiran Penyeliaan Praktikum
6.        Surat Lantikan Guru Pembimbing - PISMP Ambilan Jun 2016 (Sem. 5)    
7.    Surat Lantikan Guru Pembimbing - PISMP Ambilan Jun 2015 (Sem. 7)
8.    Surat Lantikan Pensyarah Penyelia Praktikum Sesi Jun 2018

 

BAHAN PENTING UNTUK SEMUA PELAJAR PISMP - SESI PRAKTIKUM 2018 (Wajib hantar ke Unit Praktikum dengan segera)

2.    Borang Kolaborasi
4.    Senarai Semak Portfolio
5.    Contoh Format Penulisan Jurnal
6.    Borang Laporan Aktiviti Kokurikulum
 
 

RUJUKAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

1.    Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, KPM
       Berkuat kuasa mulai Januari 2016
       Kemas kini Jun 2017
       Rujukan: IPGKKB/PRAK/PISMP/18/18
       Kumpulan: PISMP Amb. Jun 2015 dan
                        PISMP Amb. Jun 2016
 
Bahagian 1 - Konsep Praktikum
Bahagian 2 - Lampiran & Borang
 
 
 

Contact

Email:

.

Unit Praktikum
Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu
16109 Pengkalan Chepa
Kelantan

Talian Terus : 09-7717783 / 7717776
Fax : 09-7717741

Search site

© Dibangunkan pada Jun 2014...gunalah sebaik mungkin untuk kemudahan bersama

Make a free websiteWebnode